:  

(Yersinia pestis)

Yersinia enterocolitica - . . , . Y.enterocolitica  .

Y.enterocolitica - - , 34 . , , , 03 08/09. , Y.enterocolitica  pyV, 3 (T3SS), (V) (Yops). V 3  Y.pestis  Y.pseudotuberculosis. V 08 .

V T3SS , IL-10 TNFα IFNγ. N- V- TLR2 , . T3SS -,  Y.enterocolitica  , "" . , , .

()


- 05/09/2014